Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem prowadzi

 

nabór dzieci do oddziału przedszkolnego

 

oraz do klasy pierwszej


na rok szkolny 2017/2018
.

 

Wnioski należy składać do 11 kwietnia 2017 r.

 

w sekretariacie szkoły

 

w godz. od 7:30 do 15:30.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

PRZYWRÓCENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO DLA 7-LATKÓW:

Nowelizacja przywraca obowiązek szkolny dla 7-latków.

Pozostawia jednocześnie prawo 6-latków do rozpoczęcia edukacji w pierwszej klasie na wniosek rodziców (warunkiem jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko
z wychowania przedszkolnego albo posiadanie przez nie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, a znosi ten obowiązek w stosunku do pięciolatków (5-latek zachowuje prawo).

Wprowadzone w ustawie przepisy przejściowe umożliwiają kontynuowanie przez dzieci, które w wieku sześciu lat obowiązkowo poszły do szkoły, nauki w klasach pierwszej i drugiej.

Zgodnie z tymi przepisami, na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:

  • urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej;
  • urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

 

 

 

 

 

http://www.bezpiecznaplacowka.com/woj-pomorskie/106-szkola-podstawowa-z-oddzialami-integracyjnymi-w-przerytem

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 


 

 

WYPŁATA WYPRAWKI SZKOLNEJ- 21.10.2014 R.

 

OD GODZ. 1100

 

W URZĘDZIE GMINY W CEWICACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice, Opiekunowieod 1 września 2016 r. Wasze dziecko albo pozostanie w przedszkolu albo będzie uczęszczało do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej albo będzie uczniem klasy pierwszejPodejmując decyzję warto pamiętać, że: nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedago-gicznej udzielają informacji o rozwoju i postępach Waszego dziecka do końca kwietnia przedszkola wydają Rodzicom/Opiekunom prawnym dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej szkoła nie ma prawa żądać od Rodziców/ Opiekunów prawnych udostępnienia informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowejJeśli Państwo chcecie,by Wasz sześciolatek pozostał w przedszkolu, należy: złożyć deklarację o woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w tej samej placówce w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji do danej placówki wychowania przedszkolnegoJeśli Państwo chcecie,by Wasz sześciolatek, rozpoczął naukę w szkole, powinien: korzystać z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowejalbo posiadać opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo nie-publiczną poradnię psychologiczno-pedagogicznąProcedury rekrutacyjne do szkoły: jeśli dziecko ma pójść do szkoły w obwodzie zamieszkania, wystarczy złożyć wniosek do dyrektora o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej jeśli dziecko ma pójść do szkoły poza obwodem zamieszkania, należy zapoznać się z regulaminem i harmonogramem rekrutacyjnym gminy, na terenie której znajduje się wybrana szkołaSzanowni Państwo,zgodnie z obowiązującym prawem, sami decydujecie o edukacjiWaszego dziecka!Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:www.men.gov.pl/pdr W razie wątpliwości możecie Państwo kontaktować się z pracownikami Ministerstwa Edukacji Narodowej: 22 34 74 595 (6-latek w szkole) 22 34 74 717 (6-latek w przedszkolu) 22 34 74 589 (6-latek w szkole i przedszkolu) 22 34 74 467 (6-latek w szkole i przedszkolu)Informacja telefoniczna w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątkulub za pomocą formularza:https://men.gov.pl/pytanie-w-sprawie-szesciolatkow w przypadku wątpliwości, czy pozostawić dziecko w przedszkolu, czy też posłać do szkoły, możecie Państwo skorzystać także z pomocy najbliższej poradni psychologiczno-pedagogicznej wykaz wszystkich poradni dostępny jest na stronie http://sio.men.gov.pl/index.php/rspo, gdzie z pomocą wyszukiwarki, znajdziecie Państwo najbliższą poradnię6-latek W SZKOLE CZY W PRZEDSZKOLU?GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?6-latek W SZKOLE CZY W PRZEDSZKOLU?

Statystyki

  • Odwiedziny: 161733
  • Do końca roku: 161 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!